Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων

Το Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων «LUCIEN ΒONNAFÉ» είναι μία Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Ψυχικής Υγείας, που εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) «Ελλάδα 2.0», υλοποιείται από την ΑμΚΕ «Συμβάλλειν» και λειτουργεί καθημερινές, πρωινές και απογευματινές ώρες, ενώ οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν.

Απευθύνεται σε Ενήλικες και παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες:

  • διάγνωσης
  • αξιολόγησης
  • θεραπευτικού σχεδιασμού
  • συμβουλευτικής
  • υποστήριξης οικογένειας
  • ψυχιατρικής παρακολούθησης
  • νοσηλευτικής φροντίδας

Κατευθύνσεις Φροντίδας 

Σε επίπεδο ληπτών, η βασική κατεύθυνση της φροντίδας αφορά την διασφάλιση  της συνέχειας της. Υλοποιείται μέσα από  εξατομικευμένες υπηρεσίες διάγνωσης,  αξιολόγησης, θεραπευτικού σχεδιασμού,  συμβουλευτικής, υποστήριξης οικογένειας, ψυχιατρικής παρακολούθησης και  νοσηλευτικής φροντίδας. Ενισχύεται με  υπηρεσίες κοινωνικού λειτουργού, εργο θεραπεία, δραστηριότητες κοινωνικοποίησης, κοινωνικής ένταξης και προετοιμα σίας για προ επαγγελματική εκπαίδευση,  διασύνδεσης με υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες, παραπομπές σε εξειδικευμένα κέντρα φροντίδας .  

Σε επίπεδο κοινότητας, η φροντίδα συνεχίζεται μέσα από δραστηριότητες ευαι σθητοποίησης της κοινής γνώμης, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές  

εκδηλώσεις, διοργάνωση επιστημονικών  συναντήσεων για την προαγωγή της ψυχι κής υγείας, ανταλλαγή & υιοθέτηση καλών  πρακτικών , εκπαίδευση επαγγελματιών &  εθελοντών, επιστημονικές ανακοινώσεις,  δικτύωση φορέων και υπηρεσιών. 

Επιστημονικό Προσωπικό 

Στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας, με  ειδικότητες ψυχίατρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εργοθεραπευτή και  νοσηλευτή, προσφέροντας υπηρεσίες σε  ατομικό, ομαδικό και οικογενειακό επίπε δο. Ειδικοί επαγγελματίες σε συνεργασία  με την επιστημονική ομάδα, συντονίζουν  τα εργαστήρια και τις ομάδες του Κέντρου  Ημέρας , πλαισιώνοντας τις συνθήκες δη μιουργίας ενός θεραπευτικού περιβάλλο ντος υποδοχής και ένταξης ατόμων από  την κοινότητα, στο πρόγραμμα και τις  υπηρεσίες του. 

Ομάδες & Εργαστήρια 

Τα εργαστήρια της χειροτεχνίας, των ει καστικών, ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, φροντίδας του σώματος, διακόσμησης του χώρου, όπως και οι ομάδες, άσκησης & ευεξίας, θεάτρου, κινηματο γράφου, κινητικού και καλλιτεχνικού αυ τοσχεδιασμού, μουσικής, τραγουδιού,  δημιουργίας κοινωνικής λέσχης, κ.α, εστιάζουν στα πεδία της έκφρασης, της κοινωνικότητας, της δημιουργίας, της ψυχα γωγίας, της προσωπικής ενδυνάμωσης  και ανάκαμψης. 

Η ένταξη στις ομάδες δρομολογείται σύμφωνα με τον ατομικό θεραπευτικό σχεδιασμό εκάστου συμμετέχοντα. 

Επικοινωνία: 210 – 5228600

kentrohmeras.symvallein@gmail.com

 

Scroll to top