Κοινότητα 360°

Η Κοινότητα 360° είναι η απόπειρα δημιουργίας ενός «τόπου» συνάντησης ιδεών, πρακτικών, προβληματισμών, δημιουργικών σκέψεων και ανταλλαγών αναφορικά με την υλοποίηση της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.  Ένας χώρος συνάντησης και φιλοξενίας «θραυσμάτων» που συμβάλλουν σε μια ποιοτική προσέγγιση και αντιμετώπιση των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της καθημερινότητας τους. 
  Υποδέχεται επιστημονικά άρθρα, βιβλιοπαρουσιάσεις, απόψεις, εκπαιδευτικές ενότητες, προτάσεις φροντίδας, ιδέες, σκέψεις και πρακτικές που ομορφαίνουν την καθημερινότητα στους χώρους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και εκτός αυτών, ιδέες αναβάθμισης της ποιότητας ζωής σε επίπεδο υγείας, διατροφής, ευ ζειν, απασχόλησης, αγωγής κοινότητας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό που διαχέει κάποιου είδους τεχνογνωσία και καλή πρακτική στο αρκετά διευρυμένο αντικείμενο της εργασίας μας.
  Πριν από κάποια χρόνια στις αρχές της χιλιετίας όταν το εγχείρημα της αποασυλοποίησης βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, με εκπαιδευτικά ταξίδια σε κάθε μεγάλο ψυχιατρείο της Ελλάδας αλλά και σε γνωστά μετασχηματισμένα ψυχιατρικά ιδρύματα του εξωτερικού και ύστερα από εκατοντάδες ώρες κατάρτισης πάνω σε βασικά θέματα κοινοτικής φροντίδας, μια από τις εκπαιδεύτριες, ελληνίδα που ζούσε στο εξωτερικό συνήθιζε να τονίζει, ότι η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση τελειώνει εκεί που τελειώνει η φαντασία μας.  Αυτή η θέση της έχει μια ορισμένη αξία αφού άλλωστε βρίσκεται ακόμη ζωντανή στη μνήμη μας, κομίζοντας μας την «αλήθεια» της εμπειρίας της ως μετάδοση της επιθυμίας της.  
  Κατά βάση αυτό επιχειρείται εδώ, μια μετάδοση της επιθυμίας των ατόμων που δραστηριοποιούνται στο χώρο ή ενδιαφέρονται για το χώρο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ανεξάρτητα από την ιδιότητα ή την ειδικότητα που έχουν, επαγγελματίες, εθελοντές, φίλοι ή λήπτες.