Φάσμα Φροντίδας

   Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης προσλαμβάνονται ως δομές που προσφέρουν πιο μακρόχρονη ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε άτομα με ανθεκτικότερα και μεγαλύτερης διάρκειας προβλήματα. Το θεραπευτικό περιβάλλον και οι θεραπευτικές δραστηριότητες αναφέρονται σε διαπροσωπικά υποστηρικτικά περιβάλλοντα που διδάσκουν, δημιουργούν πρότυπα και ενισχύουν την υγιή αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων. Εμπνέεται από την παραδοχή πως οι δυσκολίες των ατόμων γεννιούνται και εκφράζονται στις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους. Κάθε αλληλεπίδραση (εξυπηρετούμενων ή προσωπικού και εξυπηρετούμενων) οφείλει να βοηθά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σεβασμού και υποστήριξης που διευκολύνει την αυτονόμηση των ωφελούμενων.

  Προωθούν τη διασύνδεση με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, ώστε να διατίθενται και να λειτουργούν για την επιστροφή των ωφελούμενων σε μια φυσιολογική συνθήκη ζωής και απασχόλησης. Ο σφαιρικός στόχος της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης μπορεί να συνοψιστεί στον τίτλο ισότιμη κοινωνική ένταξη. Η Ψυχοκοινωνική Φροντίδα  συμμορφώνεται με  τα ακόλουθα:

 • Καθορισμένη υπευθυνότητα για κάθε άτομο που λαμβάνει βοήθεια
 • Εκτίμηση αναγκών
 • Εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και αποκατάστασης
 • Εκπαίδευση σε κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες ή διατήρηση υφιστάμενων δεξιοτήτων
 • Θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
 • Διασύνδεση με υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και απασχόλησης
 • Ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματιών δεξιοτήτων
 • Προώθηση στην απασχόληση και την εργασιακή ένταξη
 • Ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
 • Προγράμματα υποστήριξης των οικογενειών και εφαρμογής ειδικών θεραπευτικών παρεμβάσεων   Προγράμματα εκπαίδευσης για το προσωπικό και για νέους επαγγελματίες
 • Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και ανάλογες ερευνητικές δραστηριότητες
 • Προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές

  Όσον αφορά διαδικασίες για άτομα που παρουσιάζουν σοβαρή ψυχοπαθολογία και διαμένουν σε  κοινοτικές μονάδες, οι στόχοι προσανατολίζονται:

 • Στη διασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας
 • Στην εδραίωση ενός ψυχοκοινωνικού υποστηρικτικού δικτύου
 • Στην ενίσχυση της κοινωνικής και απασχολησιακής επανένταξης
 • Στην πρόληψη των υποτροπών, των νέων νοσηλειών ή στην επιδείνωση της κατάστασης

  Η φροντίδα απευθύνεται επίσης στις οικογένειες των άμεσα επωφελούμενων, οι οποίες εντάσσονται στις παρεμβάσεις, είτε ως αποδέκτες των υπηρεσιών, είτε ως θεραπευτικοί και αποκαταστασιακοί πόροι.

Scroll to top