x
s y m v a l l e i n

Την Τρίτη 2 Απριλίου εργαζόμενοι του Οικοτροφείου της Παλλήνης  πραγματοποίησαν συνάντηση γνωριμίας με το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Ειδικών Ατόμων  η “ΧΑΡΑ”. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα που αφορούν τη λειτουργία των Μονάδων, να ανταλλάξουμε πρακτικές και να συμφωνήσουμε για μελλοντικές συνεργασίες.