Συνεργασία με ΜΚΟ GIVMED

Πλέον συμμετέχουμε στο δίκτυο κοινωφελών φορέων που μέσω της ΜΚΟ GIVMED καλύπτει ανάγκες σε φάρμακα. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το προφίλ του φορέα μας στο δίκτυο, μπορείτε να βρείτε στο link.

 

Συνεργασία με ΜΚΟ GIVMED

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top