Προσωρινά Αποτελέσματα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. προκ. 4/2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Προσωρινά ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ ΑΣΤ1, ΑΣΤ2 ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚ. 04_2023 ΑΣΤ1_ΑΣΤ2

 

Προσωρινά Αποτελέσματα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. προκ. 4/2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top