x
s y m v a l l e i n

Στις 20 & 21 Ιουνίου 2024 με την υποστήριξη και αιγίδα του Δήμου Αιγάλεω η ΠΕΨΑΕΕ –μαζί με πληθώρα φορέων ψυχικής υγείας– θα αναβιώσουν τον θεσμό του Φεστιβάλ Ψ για τον αποστιγματισμό της ψυχικής υγείας με την διοργάνωση του 4ου Φεστιβάλ Ψ στη Δυτική Αθήνα, στον Άλσος Αιγάλεω.

Δηλώσεις συμμετοχής για τις αθλοπαιδίες:

https://forms.gle/gpkqsuyh376wkgTs7

Δηλώσεις συμμετοχής για τα εργαστήρια μας:

https://forms.gle/BQDmnLS7Qp2fKqsT8