Αρχική Χορηγίες

Χορηγίες

Οι δομές ψυχικής υγείας που δημιουργούνται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση βάση του νόμου 2716/99 χρηματοδοτούνται τακτικά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με τις ανάγκες μισθοδοσίας του προσωπικού, τα λειτουργικά τους έξοδα και το κόστος διαβίωσης των ατόμων που διαμένουν σε αυτές όταν πρόκειται για μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στεγαστικού τύπου.  Έχει γίνει εξορθολογισμός των δαπανών ώστε τα χρήματα να επαρκούν χωρίς να γίνονται σπατάλες και οι λειτουργία των μονάδων να καθίσταται βιώσιμη. 

Οι δωρεές που αφορούν την υποστήριξη σε χρήμα ή σε είδος ακολουθούν τη λογική ενός διττού άξονα. Πρώτον, η λειτουργία των μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και το πλαίσιο φροντίδας αφορά μια διαρκώς ανανεούμενη διαδικασία αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους άμεσα και έμμεσα ωφελούμενους αποδέκτες των υπηρεσιών μας. Φροντίζουμε οι ιδέες μας να υλοποιούνται με τρόπο που να ανταποκρίνεται σε μια βασική μας αρχή ώστε το όφελος να είναι πολλαπλάσιο του κόστους. 

Η οικονομική ενίσχυση του έργου μας εμπλουτίζει τις ψυχοκοινωνικές και επιστημονικές δραστηριότητες του οργανισμού.  Βοηθά στην παραγωγή επιστημονικού υλικού, σε δράσεις αγωγής της κοινότητας στην βελτίωση των υποδομών μας, στην αναβάθμιση του εξοπλισμού, στην ποιότητα της καθημερινότητας των ληπτών και των εργαζομένων καθώς και στην κινητοποίηση νέων μη χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων επιστημονικού και κοινωφελούς χαρακτήρα. 

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Συμβάλλειν» δραστηριοποιείται σε ένα πεδίο που διέπεται από το πνεύμα της συλλογικότητας, της αλληλέγγυας κοινωνικής συνοχής, της ενδυνάμωσης ευάλωτων ατόμων και ομάδων, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της αποστιγματοποίησης της ετερότητας, της ανάπτυξης πολιτικών και στρατηγικών που συμβάλλουν στη δόμηση μιας πιο ισότιμης και δίκαιης κοινωνίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες μας και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ενισχύσετε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@symvallein.gr

Δωρεά μέσω Givmed

Σας ευχαριστούμε!

Δίκτυο GIVMED

Δωρεά φαρμάκων μέσω GIVMED

Νέα & Εκδηλώσεις