Σε στηρίζω

Η δημιουργία της ιστοσελίδας μας συνδυάζει,  τόσο τον επιστημονικό λόγο, όσο και τις αρχές, τις αξίες, τις πολιτικές και το μοντέλο φροντίδας  του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Συμβάλλειν», τις δραστηριότητες  του και το έργο του. Εντός της ιστοσελίδας, www.symvallein.gr  συστήνεται  μια νέα υπηρεσία που προσφέρεται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο, όπου μπορεί να συλλέξει πληροφορίες και να ενημερωθεί για θέματα ψυχικής υγείας ή και να απευθύνει το αίτημά του  σχετικά με  κάποιο συναφές ζήτημα  για το οποίο πιθανόν να χρειάζεται πληροφόρηση, υποστήριξη ή  καθοδήγηση.

Η ψυχοκοινωνική υπηρεσία «Σε στηρίζω» λειτουργεί ως ένας διαδικτυακός σταθμός πρώτων πληροφοριών,  διασυνδετικής συμβουλευτικής και κατευθύνσεων αναφορικά με ανάγκες που μπορεί να προκύψουν σε άτομα και οικογένειες της κοινότητας, που άπτονται εν γένει των πεδίων της ψυχικής υγείας και τις κοινωνικής υποστήριξης, όσον αφορά την πρόσβαση σε υφιστάμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας καθώς και σε υπηρεσίες ειδικού σκοπού –παρέμβασης στην κρίση, τηλεφωνικές γραμμές άμεσης υποστήριξης-, κοινωνικές παροχές και δικαιώματα, καθώς επίσης και των διαδικασιών που συνεπάγονται για την εξασφάλισή τους.

Αυτή η προσπάθεια δεν θα μπορούσε  να μη λάβει υπόψη της, ότι οι στάσεις και οι αντιλήψεις για την ψυχική υγεία και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση διαμορφώνονται και καλλιεργούνται στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης του ζητήματος αναφορικά με την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την εξοικείωση τους με τους επαγγελματίες και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να συμπεριληφθούν στο σύνολο τους οι φορείς που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες στους πολίτες, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό τομέα, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Υπάρχει ψηφιακή βιβλιοθήκη που εμπλουτίζεται και περιλαμβάνει υλικό αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την ψυχική υγεία και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση στη χώρα, όσο και από αντίστοιχα ευρωπαϊκά παραδείγματα των άλλων εθνικών συστημάτων ψυχικής υγείας καθώς και μεγάλος αριθμός συγγραμμάτων εγνωσμένου κύρους για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων.

Μέσα από την ενότητα βιβλιοπαρουσιάσεις γίνονται αναφορές σε βιβλία που αφορούν αξιόλογες συναφείς εκδόσεις στα ελληνικά που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες, όσο και σε φοιτητές, οικογένειες ληπτών ή λήπτες  υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Μέσα στο πλαίσιο αυτής της συνολικότερης προσέγγισης η τέχνη κατέχει μια ξεχωριστή και ευυπόληπτη θέση. Αρχικά ξεκινάμε με  παρουσιάσεις  ντοκιμαντέρ και  φιλμ που προσεγγίζουν την ψυχική υγεία με ευγένεια, ευαισθησία και ρεαλισμό χωρίς όμως να τη μετατρέπουν σε εμπορικό θέαμα.  Ευελπιστούμε στη συνέχεια να καταφέρουμε να έχουμε εκτενέστερες αναφορές και από άλλα πεδία της τέχνης.

Τέλος  για  άτομα και οικογένειες που χρειάζονται  μια κατεύθυνση και πληροφόρηση σχετικά με  το που να απευθυνθούν για  κάποια προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν, υπάρχει η δυνατότητα μέσω e-mail ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με επαγγελματίες ψυχικής υγείας να λάβουν κατεύθυνση και πληροφορίες.

Scroll to top