x
s y m v a l l e i n

Οι διεπιστημονικές ομάδες συντονίζουν την φροντίδα των μονάδων και συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές, τους επαγγελματίες της δημόσιας υγείας/ψυχικής υγείας και άλλους τοπικούς εταίρους, ώστε να υποστηρίζεται η ανάπτυξη δράσεων και προτεραιοτήτων που εντάσσονται στον σχεδιασμό του φορέα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Ενδεικτικά απαρτίζονται από τις ειδικότητες:

  • ψυχιάτρου,
  • ψυχολόγου,
  • κοινωνικού λειτουργού,
  • εργοθεραπευτή,
  • φυσικοθεραπευτή,
  • νοσηλευτικού προσωπικού,
  • επισκέπτη υγείας,
  • φροντιστών

 

άλλων ιατρών και ειδικοτήτων που κρίνονται απαραίτητοι για την ασφαλή, εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των μονάδων.

Οι ειδικότητες συγκροτούν ομάδες και υποομάδες με στόχο την καθημερινή συνεργασία για την μεγιστοποίηση του οφέλους των θεραπευτικών πλάνων.