x
s y m v a l l e i n

Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης προσλαμβάνονται ως δομές που προσφέρουν πιο μακρόχρονη ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε άτομα με ανθεκτικότερα και μεγαλύτερης διάρκειας προβλήματα.

Το θεραπευτικό περιβάλλον και οι θεραπευτικές δραστηριότητες αναφέρονται σε διαπροσωπικά υποστηρικτικά περιβάλλοντα που διδάσκουν, δημιουργούν πρότυπα και ενισχύουν την υγιή αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων. Εμπνέεται από την παραδοχή πως οι δυσκολίες των ατόμων γεννιούνται και εκφράζονται στις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους. Κάθε αλληλεπίδραση (εξυπηρετούμενων ή προσωπικού και εξυπηρετούμενων) οφείλει να συμβάλλει στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σεβασμού και υποστήριξης που διευκολύνει την αυτονόμηση των ωφελούμενων.

Προωθούν την διασύνδεση με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, ώστε να διατίθενται και να λειτουργούν για την επιστροφή των ωφελούμενων σε μια φυσιολογική συνθήκη ζωής και απασχόλησης. Ο σφαιρικός στόχος της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης μπορεί να συνοψιστεί στον τίτλο ισότιμη κοινωνική ένταξη.

Η Ψυχοκοινωνική Φροντίδα συμμορφώνεται με τα ακόλουθα:

Οι διαδικασίες για τα άτομα που παρουσιάζουν σοβαρή ψυχοπαθολογία και διαμένουν σε κοινοτικές μονάδες προσανατολίζονται βάσει των παρακάτω στόχων:

Επιπλέον, η φροντίδα απευθύνεται  στις οικογένειες των άμεσα επωφελουμένων οι οποίες εντάσσονται στις παρεμβάσεις, είτε ως αποδέκτες των υπηρεσιών, είτε ως θεραπευτικοί και αποκαταστασιακοί πόροι.