x
s y m v a l l e i n

Η πλειονότητα των ατόμων που εντάσσονται σε προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης έχουν διαγνωστεί με σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή. Ο στενός πυρήνας αυτών περιλαμβάνει ασθενείς με εμμένουσα ψυχοπαθολογία, σημαντική αστάθεια, και δυσκολίες κοινωνικής ενσωμάτωσης. Κυρίως, προσλαμβάνονται ως άτομα που χρήζουν πιο μακρόχρονης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που αντιμετωπίζουν ανθεκτικότερα και μεγαλύτερης διάρκειας ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Ενδυναμώνονται στην κατεύθυνση της διασύνδεσης με το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, ώστε αυτό να διατίθεται και να λειτουργεί για την επιστροφή των ωφελούμενων σε μια φυσιολογική συνθήκη ζωής και απασχόλησης.

Οι λήπτες των υπηρεσιών είναι το σημείο αναφοράς των Μονάδων, καθώς η αποκατάσταση και η επανένταξη καθορίζεται από τον βαθμό συμμετοχής, συνεργασίας και πρωτοβουλίας τους στην διαμόρφωση του καθημερινού προγράμματος δραστηριοτήτων.

Ο ρόλος και η λειτουργία των εξυπηρετούμενων βρίσκει πρακτικές αναφορές και χώρους για να μπορούν να:

  • εκδηλώσουν πρωτοβουλία,
  • να εκφράσουν επιλογές,
  • να αποφασίσουν την ένταξή τους.

Oι προγραμματισμένες δράσεις είναι το εργαλείο δια μέσου του οποίου ο εξυπηρετούμενος ξαναβρίσκει και καλλιεργεί την προσωπική και κοινωνική του αυτονομία, (επανα)βιώνοντας την υποκειμενικότητα του μέσα από την ζωή των Μονάδων, όπως συμβαίνει και στην κοινωνία, σε ένα πλαίσιο προσομοίωσης, που διατηρεί όμως αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά και την δυναμική των ανθρώπινων σχέσεων.

Ο κάθε ωφελούμενος συμμετέχει σε επιλεγμένες δραστηριότητες και για ορισμένο χρόνο, όπως αυτό προκύπτει από το Ατομικό Θεραπευτικό του Πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα καταρτίζεται σε τακτική βάση όπου αποτυπώνονται οι ανάγκες και το θεραπευτικό του σχέδιο.