x
s y m v a l l e i n

Ήδη, εδώ και κάποιες δεκαετίες, το πρόγραμμα Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης «Ψυχαργώς» δημιουργεί μεταξύ άλλων Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης στεγαστικού τύπου (Οικοτροφεία, Ξενώνες, Προστατευόμενα Διαμερίσματα) για την μετάβαση, τη ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη χρόνιων ληπτών που διαβιούσαν στα ψυχιατρεία.

Παράλληλα αναπτύσσει στα γενικά νοσοκομεία ψυχιατρικά τμήματα και άλλες κοινοτικές δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όπως Κέντρα Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής, Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα κ.ά.

Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψυχαργώς» στοχεύει στην: