x
s y m v a l l e i n

Το Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων «LUCIEN ΒONNAFÉ» είναι μία Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Ψυχικής Υγείας, που εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) «Ελλάδα 2.0», υλοποιείται από την ΑμΚΕ «Συμβάλλειν» και λειτουργεί καθημερινές, πρωινές και απογευματινές ώρες, ενώ οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν.

Απευθύνεται σε Ενήλικες και παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες:

Κατευθύνσεις Φροντίδας

Σε επίπεδο ληπτών, η βασική κατεύθυνση της φροντίδας αφορά την διασφάλιση της συνέχειας της σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών.

Υλοποιείται μέσα από εξατομικευμένες υπηρεσίες διάγνωσης, αξιολόγησης, θεραπευτικού σχεδιασμού, συμβουλευτικής, υποστήριξης των οικογενειών, ψυχιατρικής παρακολούθησης και νοσηλευτικής φροντίδας.

 

Ενισχύεται με τις υπηρεσίες του κοινωνικού λειτουργού, με έργοθεραπεία, δραστηριότητες κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ένταξης, αλλά και προετοιμασίας για προ-επαγγελματική εκπαίδευση. Ολοκληρώνεται μέσα από την διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες και παραπομπές σε εξειδικευμένα κέντρα φροντίδας.

 

Σε επίπεδο κοινότητας, η φροντίδα συνεχίζεται μέσα από δραστηριότητες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, ανταλλαγή & υιοθέτηση καλών πρακτικών, εκπαίδευση επαγγελματιών & εθελοντών, επιστημονικές ανακοινώσεις, δικτύωση φορέων και υπηρεσιών.

Επιστημονικό Προσωπικό

Στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας, με τις ειδικότητες του ψυχίατρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εργοθεραπευτή και νοσηλευτή, προσφέροντας υπηρεσίες σε ατομικό, ομαδικό και οικογενειακό επίπεδο.

 

Ειδικοί επαγγελματίες σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα, συντονίζουν τα εργαστήρια και τις ομάδες του Κέντρου Ημέρας, πλαισιώνοντας τις συνθήκες δημιουργίας ενός θεραπευτικού περιβάλλοντος υποδοχής και ένταξης ατόμων από την κοινότητα, στο πρόγραμμα και τις υπηρεσίες του.

Ομάδες & Εργαστήρια

Τα εργαστήρια της χειροτεχνίας, των εικαστικών, της γλυπτικής, της φωτογραφίας, φροντίδας του σώματος, διακόσμησης του χώρου, όπως και οι ομάδες

Επικοινωνία

Οι ομάδες εστιάζουν στα πεδία της έκφρασης, της κοινωνικότητας, της δημιουργίας, της  ψυχαγωγίας, της προσωπικής ενδυνάμωσης και ανάκαμψης.

Η ένταξη στις ομάδες δρομολογείται σύμφωνα με τον ατομικό θεραπευτικό σχεδιασμό εκάστου συμμετέχοντα.