x
s y m v a l l e i n

Η Κοινότητα 360° είναι η απόπειρα δημιουργίας ενός «τόπου» συνάντησης ιδεών, πρακτικών, προβληματισμών, δημιουργικών σκέψεων και ανταλλαγών αναφορικά με την υλοποίηση της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Ένας χώρος συνάντησης και φιλοξενίας «θραυσμάτων» που συμβάλλουν σε μια ποιοτική προσέγγιση των ληπτών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της καθημερινότητάς τους.

 

Η Κοινότητα μας υποδέχεται επιστημονικά άρθρα, βιβλιοπαρουσιάσεις, απόψεις, εκπαιδευτικές ενότητες, προτάσεις φροντίδας, ιδέες, σκέψεις και πρακτικές που ομορφαίνουν την καθημερινότητα στους χώρους της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και εκτός αυτών, καθώς κι ιδέες αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής σε επίπεδο υγείας, διατροφής, ευ ζειν, απασχόλησης, αγωγής κοινότητας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης με οπτικοακουστικό υλικό που διαχέει κάποιου είδους τεχνογνωσία και προσανατολισμό σε καλές πρακτικές στο αρκετά διευρυμένο αντικείμενο της εργασίας μας.