x
s y m v a l l e i n

Εκπαίδευση του κοινού σε θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία

Η εκπαίδευση του κοινού σε θέματα ψυχικής υγείας είναι ζωτικής σημασίας για την δημιουργία ενός πιο ενημερωμένου και με κατανόηση περιβάλλοντος αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι.

Στην ΑμΚΕ Συμβάλλειν αφιερώνουμε σημαντικό μέρος των δράσεων μας για την εκπαίδευση της κοινότητας αλλά και πιο στοχευμένων ακροατηρίων.

Στόχος μας είναι να προωθήσουμε την κατανόηση και την εξοικείωση αναφορικά με θέματα ψυχικής υγείας, να περιορίσουμε το στίγμα και τις κοινές προκαταλήψεις και να παρέχουμε στην κοινότητα τα εργαλεία που χρειάζεται για να ενδυναμωθούν άτομα και οικογένειες.

 

Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον για όλους.