x
s y m v a l l e i n

 

H Συμβάλλειν υποστηρίζει καλλιτεχνικές δράσεις στους βασικούς τομείς ενδιαφέροντος της με σκοπό:

 • την συνεργασία με καλλιτέχνες & επαγγελματίες υγείας που συνδυάζουν την ψυχική υγεία με την τέχνη στο πλαίσιο ψυχοθεραπείας
 • την καταπολέμηση του στίγματος στον τομέα της ψυχικής υγείας
 • την βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία σε καλλιτεχνικούς χώρους και δράσεις

 

 

 

Η Επίδραση της Τέχνης στην Ψυχική Υγεία- Η Τέχνη ως Θεραπευτικό Εργαλείο

Ερευνητικά ευρήματα υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες μπορεί να βελτιώσει την ψυχική υγεία, την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, του άγχους ή άλλων ψυχολογικών προβλημάτων.

H Τέχνη και η Ψυχική Υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και αποτελούν σημαντικούς πυλώνες για την ευημερία και την ανάκαμψη.

Η Τέχνη είναι ένα μοναδικό μέσο εκφραστικότητας που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση και ανάδυση των συναισθημάτων, στην ανακάλυψη νέων πτυχών του εαυτού μας και στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Η έννοια της ψυχικής υγείας έχει εξελιχθεί δυναμικά, ενσωματώνοντας πλέον θεραπευτικές προσεγγίσεις που εκτός από την παραδοσιακή ψυχοθεραπεία, περιλαμβάνουν και την χρήση καλλιτεχνικών τεχνικών. Η ένταξή τους στο πεδίο ανοίγει νέους ορίζοντες για την θεραπεία και την υποστήριξη της ψυχικής ευημερίας.

Στην Αμκε Συμβάλλειν υιοθετούμε θεραπευτικές προσεγγίσεις που ενσωματώνουν την τέχνη ως εργαλείο για επίτευξη βαθύτερης κατανόησης και αυτοανακάλυψης.

 

Συγκεκριμένα, οι θεραπείες μέσω της Τέχνης χρησιμοποιούνται για την:

 • μείωση των συγκρούσεων και του άγχους
 • προαγωγή της συναισθηματικής ανθεκτικότητας
 • βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών και κοινωνικών δεξιοτήτων
 • ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 • αντιμετώπιση του τραύματος

 

Η Τέχνη ως Έκφραση

Οι Τέχνες, σε όλες τις μορφές, λειτουργούν ως μοναδικά μέσα έκφρασης. Η δυνατότητα να εκφραστούμε μέσα από τη δημιουργία καλλιτεχνικών έργων μας  επιτρέπει να ανακαλύψουμε και να εκφράσουμε συναισθηματικές και ψυχολογικές καταστάσεις που ίσως δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε με λεκτικά μέσα.

Η εικαστική ψυχοθεραπεία αξιοποιεί τις ευεργετικές δυνατότητες της τέχνης ενσωματώνοντας τες στη διαδικασία αποκατάστασης και ευημερίας του ατόμου.

Αναδύεται ως μια δημιουργική προσέγγιση που βοηθάει στην αντιμετώπιση συναισθηματικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων. Είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας που επιτρέπει τη συναισθηματική έκφραση και την επεξεργασία των συναισθημάτων και των δυσκολιών με εξωλεκτικά μέσα.

 

Ο Ορισμός

Μέσα από τη ζωγραφική, κολάζ, φωτογραφία, πηλός ή άλλες καλλιτεχνικές εκφάνσεις, οι συμμετέχοντες εξερευνούν και επικοινωνούν τα συναισθηματικά τους και εσωτερικά κίνητρα.

 

Οι Επιδράσεις στη Ψυχική Υγεία
Η διαδικασία της δημιουργίας και ο λόγος για τον οποίο επιλέγονται συγκεκριμένα υλικά και τεχνικες μπορούν να αποκαλύψουν συναισθηματικές καταστάσεις που ενδεχομένως είναι δύσκολο να επικοινωνηθούν με λεκτικά μέσα. Η εικαστική ψυχοθεραπεία βοηθά στην ανακάλυψη νέων πτυχών του εαυτού και στην απελευθέρωση ανασφαλειών, βελτιώνοντας την αυτοπεποίθηση του ατομου μέσω της καλλιέργειας αυτής της δεξιότητας.

 

Συμπεράσματα
Η εικαστική ψυχοθεραπεία αναδεικνύεται ως πολύτιμο εργαλείο στον χώρο της ψυχικής υγείας. Η δημιουργικότητα και η έκφραση μέσω της τέχνης προσφέρουν μια μοναδική διαδικασία αυτοανακάλυψης, αναγέννησης και δημιουργικότητας. Η ενσωμάτωση της εικαστικής ψυχοθεραπείας στις κλινικές πρακτικές συνιστά σημαντικό βήμα προς την εξατομίκευση και ανάπτυξη προσαρμοστικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων.

Η Δραματοθεραπεία αναδύεται ως μια μορφή ψυχοθεραπείας που χρησιμοποιεί τα θεατρικά στοιχεία για την αντιμετώπιση ψυχικών και συναισθηματικών προβλημάτων. Η θεραπευτική αξία και η χρήση της έχουν ρίζες στις αρχαίες θεραπευτικές τελετουργίες και τα θεατρικά δρώμενα διαφόρων πολιτισμών. Μέσω της εκδραμάτισης της ερμηνείας και της σκηνοθεσίας, η τέχνη αναδεικνύεται ως ισχυρό εργαλείο για την αυτογνωσία και την αντιμετώπιση προσωπικών προκλήσεων.

 

Είναι μια μορφή θεραπείας που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της ικανότητας επικοινωνίας. Οι συμμετέχοντες συνεργάζονται, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον για την έκφραση, την επεξεργασία μνημών, την ανάσυρση και την αντιμετώπιση συναισθημάτων.

 

Η δραματο-θεραπεία βοηθά στην αντιμετώπιση

 • του άγχους,
 • του τραύματος,
 • της κατάθλιψης,
 • των διακυμάνσεων της ψυχικής διάθεσης

Η χοροθεραπεία αναδύεται ως μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση που συνδυάζει την τέχνη του χορού με τη θεραπευτική διαδικασία. Αυτή η δυναμική περιπλοκή της χοροθεραπείας αποτελεί ένα ελπιδοφόρο πεδίο για την ευαισθητοποίηση και τη βελτίωση της ψυχικής ευημερίας, καθώς και την αναπτυξη δεξιοτητων μη λεκτικής επικοινωνίας που προάγουν το συναίσθημα, χρησιμοποιώντας ως κύριο μέσο τις ανθρώπινες αισθήσεις.

Αναφέρεται σε μια ψυχοθεραπευτική πρακτική που χρησιμοποιεί τον χορό και την κίνηση ως μέσα έκφρασης και αυτοανακάλυψης. Μέσα από τον χορό, οι συμμετέχοντες εκφράζουν συναισθήματα και ανακαλύπτουν νέες διαστάσεις του εαυτού τους.

 

Η κίνηση του χορού λειτουργεί ως γλώσσα που μεταφέρει συναισθήματα και ενεργοποιεί την απελευθέρωση συγκεκριμένων ψυχικών καταστάσεων. Η χοροθεραπεία ενθαρρύνει την ευελιξία, την αυτοεκτίμηση και τη συνείδηση του σώματος καθως επισης κατά την κίνηση-άσκηση παράγονται στον εγκέφαλο νευροδιαβιβαστές όπως ενδορφίνη, σεροτονίνη, που είναι ευρέως πλέον γνωστό πως συμβάλλουν στη μείωση του στρες, και την ευεξία.

 

Ο χοροθεραπευτής, ειδικευμένος στην αρχιτεκτονική των κινήσεων και των συμβολισμών, καθοδηγεί τους συμμετέχοντες σε μια διαδικασία αυτοανακάλυψης, ενθαρρύνοντάς τους να εξερευνήσουν τα όρια τους και να ανακαλύψουν νέες εκφάνσεις του εαυτού τους.

 

Η συνύπαρξη της τέχνης του χορού με τη θεραπευτική διαδικασία ανοίγει νέες προοπτικές για την αντιμετώπιση των ψυχικών προκλήσεων και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας. Η ένταξη της χοροθεραπείας στις θεραπευτικές προσεγγίσεις αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την προώθηση της ευημερίας, χρησιμοποιώντας το σώμα ως μέσο για την ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ολοκλήρωση του ατόμου.