x
s y m v a l l e i n

Στείλτε μας τα βιογραφικά σας στο [email protected]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Προκ. 07/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Η 7_2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της AMKE ΣΥΜΒΑΛΛΕΙΝ ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΤ- ΚΈΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9ου Το.Ψ.Υ.
Υποβολή αιτήσεων – βιογραφικών:Οι ενδιαφερόμενοι για την συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση καλούνται να αποστείλουν ΜΟΝΟ αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μορφής Europass (στην ελληνική γλώσσα), Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος για τις ειδικότητες που είναι απαραίτητο, καθώς και συμπληρωμένη την Αίτηση συμμετοχής μέχρι και τις 31/07/2023 και ώρα: 17:00.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κ.Η 7_2023

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κ.Η 7_2023

Η υποβολή αίτησης και βιογραφικού γίνεται είτε, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο [email protected], είτε σε έντυπη μορφή επί της διεύθυνσης Μενίππου 17, Τ.Κ. 15562, Αθήνα, με την ένδειξη: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την θέση του [Ειδικότητα] στη ΜΨΑ «Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων 9ου Το.ΨΥ» της ΑμΚΕ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙΝ.

Αποστολή στο email: [email protected]  και με θέμα:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 07/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/ ΘΕΣΗ: …….

Σημειώνεται ότι όσες αιτήσεις περιέλθουν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Πληροφορίες παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήματα για πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας στο θέμαΕΡΩΤΗΜΑ/ΤΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07/2023.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 07_2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 07_2023