x
s y m v a l l e i n
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Προκήρυξης 4/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Η.  04/2024 Υποβολή αιτήσεων – βιογραφικών: Οι ενδιαφερόμενοι για την συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση καλούνται να αποστείλουν […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. προκ. 9 2023

Στείλτε μας τα βιογραφικά σας στο [email protected] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. προκ. 9 2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 09_2023 Το Διοικητικό Συμβούλιο […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Προκ. 07/2023

Στείλτε μας τα βιογραφικά σας στο [email protected] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Προκ. 07/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κ.Η 7_2023 Το Διοικητικό Συμβούλιο […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. προκ. 4 2023

Στείλτε μας τα βιογραφικά σας στο [email protected] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. προκ. 4 2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κ.Η   Το […]