x
s y m v a l l e i n

Μέσα από το δίκτυο της @GIVMED μπορέσαμε και δεχτήκαμε δωρεές φαρμάκων που καλύπτουν πάγιες ανάγκες των ωφελούμενων των δομών μας ! Ευχαριστούμε θερμά για τις δωρεές τους, το κοινωνικό φαρμακείο του ΚΥΑΔΑ, το κοινωνικό του ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, καθώς και το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγ. Βαρβάρας- Δήμου Κορυδαλλούκαι το κοινωνικό φαρμακείο του Ταύρου !