x
s y m v a l l e i n

Πλέον συμμετέχουμε στο δίκτυο κοινωφελών φορέων που μέσω της ΜΚΟ GIVMED καλύπτει ανάγκες σε φάρμακα. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το προφίλ του φορέα μας στο δίκτυο, μπορείτε να βρείτε στο link.